بایگانی برچسب: کودکان

پروژه مقایسه میزان افسردگی در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی. doc

دانلود رایگان پروژه مقایسه میزان افسردگی در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه مقایسه میزان افسردگی در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه بررسی هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی. doc

دانلود رایگان پروژه بررسی هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه بررسی هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

دانلود مقاله بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان ( روش تحقیق )

دانلود رایگان دانلود مقاله بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان ( روش تحقیق ) ، مقاله ، تحقیق این محصول" دانلود مقاله بررسی تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان ( روش تحقیق ) "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »