خانه / بایگانی برچسب: پایه دوم

بایگانی برچسب: پایه دوم

فایل اقدام پژوهی در مورد بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی.

اقدام پژوهی بهبودوضعیت انضباطی   دانش آموزان پایه دوم راهنمایی اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:44         فهرست مطالب چکیده...................................................................................................................... 3 مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ............................................................... 5 شواهد 1................................................................................................................ ..8 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.......................................................................... 15 تفسیر..................................................................................................................... 16 اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها............... ...

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی در مورد بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی..

اقدام پژوهی بهبودوضعیت انضباطی   دانش آموزان پایه دوم راهنمایی اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:44         فهرست مطالب چکیده...................................................................................................................... 3 مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ............................................................... 5 شواهد 1................................................................................................................ ..8 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.......................................................................... 15 تفسیر..................................................................................................................... 16 اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها............... ...

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی در مورد بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی ..

اقدام پژوهی بهبودوضعیت انضباطی   دانش آموزان پایه دوم راهنمایی اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:44         فهرست مطالب چکیده...................................................................................................................... 3 مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ............................................................... 5 شواهد 1................................................................................................................ ..8 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.......................................................................... 15 تفسیر..................................................................................................................... 16 اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها............... ...

ادامه نوشته »

دانلود فایل اقدام پژوهی در مورد بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی.

اقدام پژوهی بهبودوضعیت انضباطی   دانش آموزان پایه دوم راهنمایی اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:44         فهرست مطالب چکیده...................................................................................................................... 3 مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ............................................................... 5 شواهد 1................................................................................................................ ..8 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.......................................................................... 15 تفسیر..................................................................................................................... 16 اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها............... ...

ادامه نوشته »

اقدام پژوهی در مورد بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی.

اقدام پژوهی بهبودوضعیت انضباطی   دانش آموزان پایه دوم راهنمایی اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:44         فهرست مطالب چکیده...................................................................................................................... 3 مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ............................................................... 5 شواهد 1................................................................................................................ ..8 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.......................................................................... 15 تفسیر..................................................................................................................... 16 اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها............... ...

ادامه نوشته »

فایل اقدام پژوهی در مورد بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی

اقدام پژوهی بهبودوضعیت انضباطی   دانش آموزان پایه دوم راهنمایی اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:44         فهرست مطالب چکیده...................................................................................................................... 3 مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ............................................................... 5 شواهد 1................................................................................................................ ..8 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.......................................................................... 15 تفسیر..................................................................................................................... 16 اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها............... ...

ادامه نوشته »

فایل اقدام پژوهی در مورد بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی..

اقدام پژوهی بهبودوضعیت انضباطی   دانش آموزان پایه دوم راهنمایی اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:44         فهرست مطالب چکیده...................................................................................................................... 3 مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ............................................................... 5 شواهد 1................................................................................................................ ..8 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.......................................................................... 15 تفسیر..................................................................................................................... 16 اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها............... ...

ادامه نوشته »

فایل اقدام پژوهی در مورد بهبود وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی .

اقدام پژوهی بهبودوضعیت انضباطی   دانش آموزان پایه دوم راهنمایی اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات:44         فهرست مطالب چکیده...................................................................................................................... 3 مقدمه :توصیف وضعیت و تبیین مسئله ............................................................... 5 شواهد 1................................................................................................................ ..8 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها.......................................................................... 15 تفسیر..................................................................................................................... 16 اجرای راهکار های پیشنهادی و نظارت بر آنها............... ...

ادامه نوشته »

دانلود طرح درس اعداد زوج و فرد رياضي پايه دوم

            دانلود طرح درس اعداد زوج و فرد رياضي پايه دوم فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 6 صفحه قيمت 700 تومان قسمتی از مجموعه مشخصات کلی : نام درس : ریاضی             موضوع : ضرب اعداد یک رقمی         کلاس دوم مدت : 20 دقیقه     تعداد 20 نفر        مکان : نام طراح :   اهداف کلی : آشنا کردن دانش آموزان با اعداد زوج و فرد . اهداف جزئی : 1 – اعداد زوج را تشخیص می دهد . 2 – اعداد فرد را تشخیص می دهد . 3 – برای اعداد زود جند مثال می زند . 4 – اعداد زوج و فرد را دسته بندی می کند . نگرش : 1 – نسبت به یادگیری ریاضی علاقه نشان می دهد . 2 – نسبت به تشخیص اعداد زوج و فرد تمایل نشان می دهد . 3 – به سئوالات مطرح شده در مورد زوج و فرد فعالانه پاسخ می دهد . 4 – بهترین روش را برای تشخیص اعداد زوج از فرد ارائه می دهد . مهارتها ...

ادامه نوشته »

دانلود اقدام پژوهي علاقه مند نمودن دانش آموزان پایه دوم به درس جمله سازی

                دانلود اقدام پژوهي چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم  را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایم ؟   فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 23 صفحه قيمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه چكيده در ابتدای دوره دبستان که هدف اصلی آن آموزش خواندن و نوشتن فارسی پایه است،در کنار درس های فارسی (خواندن) و املا درسی با نام جمله نویسی وجود دارد.هدف از ارائه این درس ایجاد تونایی اولیه نوشتن فعال در دانش اموزان است،بدین معنی که پس از آموزش نوشتن غیر فعال (رونویسی) و آموزش نوشتن نیمه فعال (املا) به مرحله آموزش نوشتن فعال یا خلاق می رسیم.در این مرحله که با درس جمله سازی آغاز می شود و با درس انشا ادامه می یابد دانش اموزان به این مهارت دست می یابند که پیام های خود را به صورت فرایند سخن نوشتاری،تولید و به مخاطب فرضی یا واقعی ارائه نمایند. جمله سازی در واقع مقدمه ای است برای آماده سازی دانش آموزان در درس انشا.است. در جمله سازی است که دانش اموزان می توانند اولین تجربیات خلاقیت نوشتاری را کسب کنند؛ با انواع جمله ها ...

ادامه نوشته »