بایگانی برچسب: پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,کامپیوتر,کارشناسی,کلاسی,تحقیق,ارشد,پایان,دوره,پروژه,الگوریتم,های,مسیر,یابی,در,شبکه,,doc

پروژه یافت کوتاهترین مسیر در شبکه های کامپیوتری مبتنی برپردازش تکاملی. doc

دانلود رایگان پروژه یافت کوتاهترین مسیر در شبکه های کامپیوتری مبتنی برپردازش تکاملی. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه یافت کوتاهترین مسیر در شبکه های کامپیوتری مبتنی برپردازش تکاملی. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه کاربرد الگوریتم ژنتیک درزمانبندی کارهای سیستم های چند پردازنده ای. doc

دانلود رایگان پروژه کاربرد الگوریتم ژنتیک درزمانبندی کارهای سیستم های چند پردازنده ای. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه کاربرد الگوریتم ژنتیک درزمانبندی کارهای سیستم های چند پردازنده ای. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه کنترل موضعی توپولوژی کنترل در شبکه های بی سیم و بی سیم سنسور. doc

دانلود رایگان پروژه کنترل موضعی توپولوژی کنترل در شبکه های بی سیم و بی سیم سنسور. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه کنترل موضعی توپولوژی کنترل در شبکه های بی سیم و بی سیم سنسور. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی و پیاده سازی واحد عوارض خودرو با استفاده از SQL Server 2000 و ((C#.NET)). doc

دانلود رایگان پروژه طراحی و پیاده سازی واحد عوارض خودرو با استفاده از SQL Server 2000 و ((C#.NET)). doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه طراحی و پیاده سازی واحد عوارض خودرو با استفاده از SQL Server 2000 و ((C#.NET)). doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی و پیاده سازی وب سایت آژانس املاک با استفاده از ((ASP.Net و SQL Server)). doc

دانلود رایگان پروژه طراحی و پیاده سازی وب سایت آژانس املاک با استفاده از ((ASP.Net و SQL Server)). doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه طراحی و پیاده سازی وب سایت آژانس املاک با استفاده از ((ASP.Net و SQL Server)). doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه داده کاوی و کاربرد الگوریتم های ژنتیک در داده کاوی و WEB کاوی. doc

دانلود رایگان پروژه داده کاوی و کاربرد الگوریتم های ژنتیک در داده کاوی و WEB کاوی. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه داده کاوی و کاربرد الگوریتم های ژنتیک در داده کاوی و WEB کاوی. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی و پیاده سازی CPU با استفاده از زبان برنامه نویسی سخت افزاری ((Verilog)). doc

دانلود رایگان پروژه طراحی و پیاده سازی CPU با استفاده از زبان برنامه نویسی سخت افزاری ((Verilog)). doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه طراحی و پیاده سازی CPU با استفاده از زبان برنامه نویسی سخت افزاری ((Verilog)). doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم امور صنفی شهرداری با ابزار اوراکل. doc

دانلود رایگان پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم امور صنفی شهرداری با ابزار اوراکل. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم امور صنفی شهرداری با ابزار اوراکل. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه استفاده از اطلاعات حرکتی ذخیره شده کاربران در logfile ها برای تعیین ساختار ارتباط ((WEB)). doc

دانلود رایگان پروژه استفاده از اطلاعات حرکتی ذخیره شده کاربران در logfile ها برای تعیین ساختار ارتباط ((WEB)). doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه استفاده از اطلاعات حرکتی ذخیره شده کاربران در logfile ها برای تعیین ساختار ارتباط ((WEB)). doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه استفاده از الگوریتم های ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد (Traveling Salesman Problem(TSP))). doc

دانلود رایگان پروژه استفاده از الگوریتم های ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد (Traveling Salesman Problem(TSP))). doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه استفاده از الگوریتم های ژنتیک در حل مسئله فروشنده دوره گرد (Traveling Salesman Problem(TSP))). doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »