بایگانی برچسب: پایان,نامه,جهت,اخذ,مدرک,رشته,برق,قدرت,الکترونیک,مخابرات,قدرت,کارشناسی,ارشد,کلاسی,تحقیق,پایان,دوره,پروژه,بررسی,و,هدف,از,ایجاد,تأسیسات,روشنای

پروژه کاربرد ادوات FACTS در سیستم های قدرت همرا با شبیه سازی در نرم افزار مطلب. doc

دانلود رایگان پروژه کاربرد ادوات FACTS در سیستم های قدرت همرا با شبیه سازی در نرم افزار مطلب. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه کاربرد ادوات FACTS در سیستم های قدرت همرا با شبیه سازی در نرم افزار مطلب. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی مناسب بر افزایش پایداری شبکه و کاهش نرخ خاموشی و اولویت بندی پارامتر های موثر بر کاهش افت ولتاژ و افت توان از نظر فنی. doc

دانلود رایگان پروژه طراحی مناسب بر افزایش پایداری شبکه و کاهش نرخ خاموشی و اولویت بندی پارامتر های موثر بر کاهش افت ولتاژ و افت توان از نظر فنی. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه طراحی مناسب بر افزایش پایداری شبکه و کاهش نرخ خاموشی و اولویت بندی پارامتر های موثر بر کاهش افت ولتاژ و افت توان از نظر فنی. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه ارزیابی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور . doc

دانلود رایگان پروژه ارزیابی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور . doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه ارزیابی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور . doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طرح حفاظت کامل ژنراتور سنکرون و موتور آسنکرون و ارزیابی خطاهای مختلف بر روی ترمینال موتور القایی در حالت عملکرد موازی. doc

دانلود رایگان پروژه طرح حفاظت کامل ژنراتور سنکرون و موتور آسنکرون و ارزیابی خطاهای مختلف بر روی ترمینال موتور القایی در حالت عملکرد موازی. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه طرح حفاظت کامل ژنراتور سنکرون و موتور آسنکرون و ارزیابی خطاهای مختلف بر روی ترمینال موتور القایی در حالت عملکرد موازی. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک ساختار بازپیکرپذیر دینامیکی برای MP3_Decoder روی یک (FPGA). doc

دانلود رایگان پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک ساختار بازپیکرپذیر دینامیکی برای MP3_Decoder روی یک (FPGA). doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک ساختار بازپیکرپذیر دینامیکی برای MP3_Decoder روی یک (FPGA). doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه روشی نوین برای تشخیص خطای زمین روتور در ژنراتور سنکرون. doc

دانلود رایگان پروژه روشی نوین برای تشخیص خطای زمین روتور در ژنراتور سنکرون. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه روشی نوین برای تشخیص خطای زمین روتور در ژنراتور سنکرون. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه سیستم های قدرت کوچک و تولید همزمان برق و حرارت و مدل سازی و شیبه سازی آن با نرم افزار (HOMER). doc

دانلود رایگان پروژه سیستم های قدرت کوچک و تولید همزمان برق و حرارت و مدل سازی و شیبه سازی آن با نرم افزار (HOMER). doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه سیستم های قدرت کوچک و تولید همزمان برق و حرارت و مدل سازی و شیبه سازی آن با نرم افزار (HOMER). doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه کنترل موتورهای القایی با اینورترها و مبدل های AC و شبیه سازی آن با (MATLAB\SIMULINK). doc

دانلود رایگان پروژه کنترل موتورهای القایی با اینورترها و مبدل های AC و شبیه سازی آن با (MATLAB\SIMULINK). doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه کنترل موتورهای القایی با اینورترها و مبدل های AC و شبیه سازی آن با (MATLAB\SIMULINK). doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه طراحی فیلترهای اکتیو جهت حذف هارمونیک ها برای بهبود کیفیت توان. doc

دانلود رایگان پروژه طراحی فیلترهای اکتیو جهت حذف هارمونیک ها برای بهبود کیفیت توان. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه طراحی فیلترهای اکتیو جهت حذف هارمونیک ها برای بهبود کیفیت توان. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی. doc

دانلود رایگان پروژه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه Power former جدیدترین ژنراتور سنکرون و شبیه سازی جریان های فالت. doc

دانلود رایگان پروژه Power former جدیدترین ژنراتور سنکرون و شبیه سازی جریان های فالت. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه Power former جدیدترین ژنراتور سنکرون و شبیه سازی جریان های فالت. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه ارزیابی ژنراتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده از انرژی باد. doc

دانلود رایگان پروژه ارزیابی ژنراتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده از انرژی باد. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه ارزیابی ژنراتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده از انرژی باد. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه انواع اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و تاثیرات ناشی از آن. doc

دانلود رایگان پروژه انواع اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و تاثیرات ناشی از آن. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه انواع اضافه ولتاژ در شبکه های توزیع و تاثیرات ناشی از آن. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه انواع روش های راه اندازی موتورهای الکتریکی و بررسی محاسن و معایب آن ها. doc

دانلود رایگان پروژه انواع روش های راه اندازی موتورهای الکتریکی و بررسی محاسن و معایب آن ها. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه انواع روش های راه اندازی موتورهای الکتریکی و بررسی محاسن و معایب آن ها. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »