بایگانی برچسب: مدیریت

کنترل پروژه, پکیچ مقالات منتخب مدیریت و کنترل پروژه ( ۶۱ مقاله فارسی و انگلیسی), همراه با دو مقاله ترجمه شده

دانلود رایگان کنترل پروژه, پکیچ مقالات منتخب مدیریت و کنترل پروژه ( ۶۱ مقاله فارسی و انگلیسی), همراه با دو مقاله ترجمه شده ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت سیستم باز مدیریت استراتژیک و اثر بخشی سازمان (رویکردهای نوین و سنتی نسبت به اثر بخشی سازمانی)

دانلود رایگان پاورپوینت سیستم باز مدیریت استراتژیک و اثر بخشی سازمان (رویکردهای نوین و سنتی نسبت به اثر بخشی سازمانی) ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن

دانلود رایگان بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن ، مقاله ، تحقیق این محصول" بررسی انواع سازماندهی از دیدگاه مدیریت و جایگاه آموزش عالی در آن "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

اقدام پژوهی نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه

دانلود رایگان اقدام پژوهی نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه ، مقاله ، تحقیق این محصول" اقدام پژوهی نقش دانش آموزان در مدیریت آموزشگاه با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاهها و تأثیر آنها بر تولید علم

دانلود رایگان عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاهها و تأثیر آنها بر تولید علم ، مقاله ، تحقیق این محصول" عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاهها و تأثیر آنها بر تولید علم "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »