بایگانی برچسب: روان

پروژه بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی عمومی. doc

دانلود رایگان پروژه بررسی رابطه سخت روئی روان شناختی و باورهای خود درآمدی در دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره و روان شناسی عمومی. doc ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

کنش پژوهی مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده

دانلود رایگان کنش پژوهی مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده ، مقاله ، تحقیق این محصول" کنش پژوهی مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه مقایسه میزان فرسودگی شغلی و سلامتِ روان معلمان مدارس عادی و مدارس استثنایی. doc

دانلود رایگان پروژه مقایسه میزان فرسودگی شغلی و سلامتِ روان معلمان مدارس عادی و مدارس استثنایی. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه مقایسه میزان فرسودگی شغلی و سلامتِ روان معلمان مدارس عادی و مدارس استثنایی. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »

پروژه بررسی روابط سرسختی روان شناختی با حمایت اجتماعی دانش جویان دختر وپسر کارشناسی زبان انگلسی دانشگاه آزاد اسلامی. doc

دانلود رایگان پروژه بررسی روابط سرسختی روان شناختی با حمایت اجتماعی دانش جویان دختر وپسر کارشناسی زبان انگلسی دانشگاه آزاد اسلامی. doc ، مقاله ، تحقیق این محصول" پروژه بررسی روابط سرسختی روان شناختی با حمایت اجتماعی دانش جویان دختر وپسر کارشناسی زبان انگلسی دانشگاه آزاد اسلامی. doc "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

توضیحات بیشتر »