خانه / کارآفرینی ، طرح توجیهی

کارآفرینی ، طرح توجیهی

دانلود گزارش تخصصی افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات زیست شناسی

           دانلود گزارش تخصصی افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات زیست شناسی با روش های خلاقانه فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 21 صفحه قيمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه (ويژه دبیر زیست شناسی ) مقدمه و ارزیابی از وضع موجود  درس زیست شناسی یک درس پایه و اساسی دبیرستان به خصوص در رشته ی تجربی است که زیر بنای رشته های دانشگاهی ( و به دنبال آن مشاغلی ) همچون کشاورزی و زیرگروه های آن ، پزشکی و           زیرگروه های آن مانند مامایی ، پرستاری ، تغذیه ، علوم آزمایشگاهی ، ژنتیک و . . . است . دانش آموزان پایه ی اول  در ابتدای ورود به دبیرستان با این درس که تعداد بسیار زیادی اصطلاح نا آشنا ، تخصصی و غیر فارسی را در متن خود جای داده است ، مواجه می شوند. این امر برای کسانی که         رشته ی تجربی را انتخاب می کنند به شکل گسترده تری ادامه می یابد و آنان را برای به خاطر سپردن و        صحیح نویسی در امتحان با م ...

ادامه نوشته »

دانلود كنش پژوهي راهبردهاي رويارويي در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي

         دانلود كنش پژوهي  مقايسه راهبردهاي رويارويي در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 191 صفحه قيمت 2500 تومان قسمتی از مجموعه مقدمه امروزه علی رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغييردر شيوه‌هاي زندگي, بسياري از افراد در رويارويي با مسايل زندگي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات روزمره زندگي آسيب پذير کرده است معمولا از اين مشکلات و مسائل با نام فشار رواني ياد مي کنند. استرس يا فشار رواني واژه مبهمي است که براي توصيف موقعيت, شي يا شخصي که باعث فشار مي‌شود, احساس ها و پاسخ هاي جسمي که در فرد ايجاد مي گردد و نتايج حاصل از آن به کار مي‌رود اعم از اينکه اين نتايج رفتاري، شناختي يا فيزيولوژيکي باشند (هيوارد، 1998 به نقل از فتحي آشتياني،1382). ويژگي خاص زندگي پيچيده در جوامع صنعتي، وجود يا فقدان بعضي از ارتباط هاي شخصي در محيط هاي تحصيلي و شغلي، گسترش ارتباط اجتماعي و نقش هاي متعدد و چند گانه اجتماعي ...

ادامه نوشته »

دانلودطرح درس هدیه آسمانی دوم – سلام سلام

        دانلودطرح درس  هدیه آسمانی دوم - سلام سلام فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 27 صفحه قيمت 1000 تومان قسمتی از مجموعه هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی نام درس : سلام سلام           روش تدریس : پرسش و پاسخ نمایشی هدف کلی : آشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی اهداف جزئی : 1ـ تمایل به سلام کردن در برخورد با اطرافیان 2ـ رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران 3ـ پیش دستی در سلام کردن را ارزشمند بداند 4ـ بداند سلام مقدمه آشنایی و دوستی است . اهداف رفتاری 1ـ شیوه های مختلف سلام کردن را بشناسد و بکار ببرد ( مهارت) 2ـ به سلام کردن به دیگران علاقه و تمایل پیدا کند (نگرش ) 3ـ سلام کردن را به عنوان یکی از آداب اسلامی بشناسد (دانش ) 4ـ کامل کردن کتاب کار ارائه درس : (ایجاد انگیزه ) آموزگار با هماهنگی قبلی از مدیر یا ناظم می خواهد که به کلاس آمده و با آموزگار و دانش آموزان سلام و احوالپرسی کند . مرحله اول : ( تعامل بین آموزگار و دانش آموز ...

ادامه نوشته »

دانلود اقدام پژوهي تثبیت یادگیری نماز را در دانش آموزان(كليه مقاطع )

             دانلود اقدام پژوهي چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 11 صفحه قيمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ از سنین نخستین دبستان باید کودکان را بتدریج با نماز آشنا و به نماز خواندن تشویق کرد .بسیار مشاهده شده است که کودکان در کنار پدر و مادر می ا یستند یا به تنهایی نماز خواندن آن ها را تقلید می کنند. این مساله بیانگر این واقعیت است که رفتار کودک ،انعکاسی از رفتار الگوهاست و اگر مورد تشویق و تایید والدین و سایر الگها قرار گیرد ،تمایل بیشتری برای انجام آن پیدا میکند . از سوی دیگر لازم است اولیا و مربیان همواره در عملکرد خود ثابت قدم بوده، شخصیتی عاطفی ، منطقی و محبوب داشته باشند تا اثرگذاری آن ها در اجاد عادات خوب در کودکان افزایش یابد . تعلیم و تکریم نماز و توام کردن نماز با تجارب متنوع و خوشایند برای کودکان می تواند به علاقه مندی و عادت دادن آن به نماز موثر باشد . چکیده: هدف از این مطالعه و اقدام پژوهی تثبیت و یادگیری ن ...

ادامه نوشته »

دانلود كنش پژوهي هنجاريابي مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانان (SASA)برروي دانش آموزان دبيرستانی

       دانلود كنش پژوهي هنجاريابي مقياس اضطراب اجتماعي نوجوانان (SASA) برروي دانش آموزان 17 -15سال  دبيرستانی  فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 134 صفحه قيمت 2500 تومان قسمتی از مجموعه چكيده هدف پژوهش حاضر هنجار يابي و بررسي پايايي  ،روايي تست اضطراب اجتماعي نوجوانان(SASA )و رابطه آن با ابعاد ادارك خود بر روي دختران نوجوان با گروه سني 17-15سال شهرستان ساوه بود .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي توصيفي است .تعداد 300نفر به روش نمونه برداري چند مرحله اي انتخاب شدند تا به دو مقياس اضطراب اجتماعي و ابعاد ادراك خود پاسخ دهند .پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات نتايج زير حاصل شد :جهت اعتبار يابي ابزار پژوهش از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد .ضريب فوق براي 25 سئوال باقيمانده 78/.  برآورد گرديد. روايي سازه اي تست با روش تحليل مولفه هاي اصلي با چرخش ابليمن  مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد تست از دو زيرمقياس بيم و ترس از ارزيابي منفي و تنش و بازداري در برخورد اجتماعي اشباع شده است..نتيجه آزمون هبستگي پيرسون ،نشان دا ...

ادامه نوشته »

دانلود اقدام پژوهي ايجاد تحول در درس انشا ء دوره راهنمایی

            دانلود اقدام پژوهي چگونه در درس انشا ء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم فرمت فایل word و قابل ویرایش  تعداد صفحات 14 صفحه قيمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه ((چکیده)) ضعف وکم کاری که دانش آموزان درساعت انشا ونگارش ازخود نشان می دادند مرابرآنداشت که این مسئله رابه صورت موشکافانه ای ،مورد کنکاش و وبررسی قرار دهم واین کلاس ها رااز یک نواختی خارج سازم . همین امر باعث شده دست به تحقیق وتنحص دامنه داری بزنم به همین خاطر برای شروع به صاحبان اصلی  این درس که همان فراگیران می باشند ؛رجوع نمودم که با جوابهای خود کلید خیلی ازسوالهای من شدند،سعی کردم که ازنظرات دیگر همکارانم نیز بهره بگیرم.که بامساعدت مدیرآموزشگاه مقدور شد . همچنین طرح خودرا درانجمن اولیا ومربیان آموزشگاه ودرگروههای آموزشی منطقه نیز مطرح نمودم . که درآن جا چندتن ازهمکاران همراه وهم گام من شدند وقبول نمودند که مرایاریدهند تاشیوه های مختلف تدریس انشا رابه اجرا درآوردیم . نتایج حاصله بسیار مطلوب وحتی دربرخی موارد فراتر ازانتظار من بود وبعداز اجرا تاثیر شگرفی درکلاس های انشا به جا ...

ادامه نوشته »

دانلودطرح درس ریاضی چهارم – خواص مستطیل

        دانلودطرح درس ریاضی چهارم - خواص مستطیل فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 5 صفحه قيمت 700 تومان قسمتی از مجموعه عنوان : خواص مستطیل                   مدرس : آقا/خانم ........................... درس : ریاضی                         زمان : 25 دقیقه پایه : چهارم                          تعداد فراگیر : 20 نفر روش تدریس : دریافت مفهوم   هدف کلی : آموزش خواص مستطیل هدف جزئی : 1-    آشنایی با خواص مستطیل 2-    آسنایی با کاربرد خواص مستطیل 3-    درک ارتباط بین خواص متوازی الاضلاع  و مستطیل هدف رفتاری : 1-    خواص ...

ادامه نوشته »

دانلود گزارش تخصصی جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

             دانلود گزارش تخصصی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 44 صفحه قيمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه (ويژه دبیر شيمي  )   چكيده درس شيمي از دروسي است كه درك مفاهيم آن از ديد دبيران و دانش آموزان دشوار است و معمولاً نگرش مثبت نسبت به آن وجود ندارد. درس شيمي به دليل ويژگي آزمايشگاهي و كاربردي بودن، قابليت بالايي براي ارائه مفاهيم، باشبيه سازي و پويانمايي (انيميشن) رايانه اي دارد. در واقع بسياري از مفاهيم را كه نشان دادن آن ها حتي در آزمايشگاه دشوار يا غيرممكن است، مانند: حركت مولكول هاي گاز، حركت ذرات باردار درون يك محلول، ساختار مولكولي تركيبات، .... را مي توان با شبيه سازي رايانه اي به آساني قابل ارائه كرد. بنابراين بهره گيري از رايانه در كلاس درس موجب افزايش يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي شود. يكي از بارزترين تأثيرات بهره گيري از رايانه، تعامل فراگيران با يكديگر و با معلم است. در اين طرح اقدام پژوهي سعي بر اين بوده است كه در عصر اطلاعا ...

ادامه نوشته »

دانلود كنش پژوهي نقش والدین در تحصیل دانش آموزان

        دانلود كنش پژوهي نقش والدین در تحصیل دانش آموزان فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 45 صفحه قيمت 2500 تومان قسمتی از مجموعه مقدمه:    منظور از اختلالات شخصيت، الگوهايي از رفتار غير انطباقي است. به طوري كه هنگامي ويژگيهاي شخصيت چنان انعطاف ناپذير و غير انطباقي شوند كه كاركرد فرد را به ميزان چشمگيري مختل كنند، در اين صورت به اختلالهاي شخصيت تبدل مي شوند. اختلالات شخصيت در واقع شيوه هاي نامناسب براي حل مسئله و كنار آمدن با فشار رواني هستند كه اغلب در اوايل نوجواني بروز مي كنند و در سراسر بزرگسالي ادامه مي يابند.  افراد مبتلا به اختلالات شخصيت معمولا ناراحتي يا اضطرابي احساس نمي كنند، انگيزشي براي تغيير رفتار خود نشان نمي دهند و برخلاف افراد اسكيزوفرنيايي تماس خود را با واقعيت از دست نمي دهند و نابساماني چشمگيري در رفتارشان مشاهده نمي شود. در III DSM از 12 نوع اختلالات شخصيت ياد شده است كه يكي ازآنها اختلال شخصيت ضد اجتماعي است كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت. افرادي كه به اختلال شخصيت ضد اجتم ...

ادامه نوشته »

دانلود گزارش تخصصی افزایش تفهیم درس عربی برای دانش آموزان

          دانلود گزارش تخصصی افزایش تفهیم درس عربی برای دانش آموزان  پایه هفتم با روش های مناسب فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات 17 صفحه قيمت 2000 تومان قسمتی از مجموعه (ويژه دبیر عربی متوسطه ) مقدمه (بیان مساله و طرح موضوع ) زبان فارسی در مدارس زیاد طرفدار ندارد، زبان انگلیسی هم همین‌طور ولی با این حال طرفداران زبان عربی در مدارس از این دو نیز کمتر است تا آنجا که بی‌میلی به این درس را می‌شود از عضلات منقبض صورت دانش‌آموزان وقتی نام درس عربی می‌آید، فهمید. عربی زبان آسانی نیست، یعنی از زبان فارسی پیچیده‌تر است و قواعدی گیج‌کننده دارد. این ذات این زبان است اما سال‌هاست کتاب‌های درسی نیز مزید بر علت شده و این پیچیدگی ذاتی را پیچیده‌تر کرده است. دانش‌آموزانی که هنوز در سیستم قدیم آموزشی درس می‌خوانند یعنی هنوز دانش‌آموز دبیرستان محسوب می‌شوند، نه دانش‌آموز دوره متوسطه دوم، همچنان با کتاب‌های خشک و بی‌انعطاف عربی کلنجار می‌روند اما دانش‌ ...

ادامه نوشته »