عمومی و آزاد

۸۷۷ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی ویژگی های نمایشنامه های نه روالی در نمایشنامه های نقاشی و ماراساد – ۳۲ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۷۷ - خرید و دانلود تحقیق: بررسی ویژگی های نمایشنامه های نه روالی در نمایشنامه های نقاشی و ماراساد - ۳۲ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۸۲ – دانلود گزارش کار آموزی در شرکت یاسر رایانه غرب – آشنایی با انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن (سخت افزار کامپیوتر)- ۹۹ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۸۲ - دانلود گزارش کار آموزی در شرکت یاسر رایانه غرب - آشنایی با انواع قطعات کامپیوتر و کاربرد آن (سخت افزار کامپیوتر)- ۹۹ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۸۴ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی جایگاه تاریخی و ساختار اجتماعی و شرایط جغرافیائی و آب و هوائی بندر امام – ۱۹ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۸۴ - خرید و دانلود تحقیق: بررسی جایگاه تاریخی و ساختار اجتماعی و شرایط جغرافیائی و آب و هوائی بندر امام - ۱۹ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۸۳ – بررسی میزان تاثیر آموزش های دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارتها و تخصص های شغلی افسران فارغ التحصیل

دانلود رایگان ۸۸۳ - بررسی میزان تاثیر آموزش های دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارتها و تخصص های شغلی افسران فارغ التحصیل ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۸۵ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی عوامل مرتبط با خشونت مردان علیه زنان متاهل شهر تهران – ۱۴۸ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۸۵ - خرید و دانلود تحقیق: بررسی عوامل مرتبط با خشونت مردان علیه زنان متاهل شهر تهران - ۱۴۸ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۸۶ – خرید و دانلود تحقیق: مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد – ۹۲ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۸۶ - خرید و دانلود تحقیق: مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد - ۹۲ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۸۸ – بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس – ۲۳۶ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۸۸ - بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش سلامت روانشناختی دانش آموزان مراجعه کننده به مشاورین مدارس - ۲۳۶ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۸۷ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاثیر معلولیت جسمی و حرکتی ناشی از فلج مغزی بر میزان هوش کودکان – ۹۸ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۸۷ - خرید و دانلود تحقیق: بررسی تاثیر معلولیت جسمی و حرکتی ناشی از فلج مغزی بر میزان هوش کودکان - ۹۸ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۸۹ – بررسی تاثیردوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران دوره ابتدایی شهر تهران در درس ریاضی و فارسی و املاء – ۱۷۲ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۸۹ - بررسی تاثیردوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران دوره ابتدایی شهر تهران در درس ریاضی و فارسی و املاء - ۱۷۲ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۹۰ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری از دیدگاه مدیران و دبیران – ۱۲۸ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۹۰ - خرید و دانلود تحقیق: بررسی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیرستانهای دخترانه شهر ساری از دیدگاه مدیران و دبیران - ۱۲۸ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۹۱ – بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال – ۵۲ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۹۱ - بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریک و تمرینات با وزنه بر میزان شوت توان انفجاری و سرعت بازیکنان فوتبال - ۵۲ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۹۲ – بررسی استرس شغلی بر عملکرد کارمندان شهرداری با استفاده از پرسشنامه استرس ( ار .اس .الیوت ) – ۸۶ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۹۲ - بررسی استرس شغلی بر عملکرد کارمندان شهرداری با استفاده از پرسشنامه استرس ( ار .اس .الیوت ) - ۸۶ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۹۵ – دانلود تحقیق: بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی از دیدگاه اساتید و دانشجویان – ۱۰۵ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۹۵ - دانلود تحقیق: بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی از دیدگاه اساتید و دانشجویان - ۱۰۵ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۸۹۹ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی فرآیند جوشکاری لیزری و کاربرد آن در صنایع خودرو سازی – ۱۰۰ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۸۹۹ - خرید و دانلود تحقیق: بررسی فرآیند جوشکاری لیزری و کاربرد آن در صنایع خودرو سازی - ۱۰۰ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۹۰۰ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی و مطالعه مراحل تولید قطعات صنعتی – پرس ها و قالب های برش – ۱۵۳ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۹۰۰ - خرید و دانلود تحقیق: بررسی و مطالعه مراحل تولید قطعات صنعتی – پرس ها و قالب های برش - ۱۵۳ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »

۹۰۴ – خرید و دانلود تحقیق: بررسی کاربرد های گیاه ریواس ها پونتیکوم و ویژگیها و مشخصات فیزیکی – ۹ صفحه فایل ورد

دانلود رایگان ۹۰۴ - خرید و دانلود تحقیق: بررسی کاربرد های گیاه ریواس ها پونتیکوم و ویژگیها و مشخصات فیزیکی - ۹ صفحه فایل ورد ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

توضیحات بیشتر »