خانه / برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

تولید محتوا

شروع 120 هزار تومان 8 ارسال در هر ماه تصاویر مرتبط برای سفارش تولید محتوا کلیک کنید ...

ادامه نوشته »

کد متلب حل مسئله TSP با استفاده از الگوریتم سرد شدن فلزات

کد متلب حل مسئله فروشنده دوره گرد (TSP) با استفاده از الگوریتم سرد شدن فلزات (SA) کد متلب حاضر برای حل مسئله فروشنده دوره گرد با 10 شهر نوشته شده است. کد های متلب دارای توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید. ...

ادامه نوشته »

احتراق بدون شعله

این فایل یک پروژه ی کامل است که موضوع آن محفظه ی احتراق بدون شعله است که دارای شکل و نمودار می باشد و کاربردهای محفظه احتراق را که در شیشه سازی و لوله سازی و غیره می باشد را توضیح می دهد، و این پروژه دارای فهرست، منابع،نتیجه گیری و همچنین در پنج فصل ارائه شده و یک پروژه ی کامل را ایجاد کرده است،که امیدوارم از ما راضی باشید،داخل بازار این پروژه را با قیمت بالا ،نزدیک به ۲۰۰۰۰تومان باید خریداری کنید... ولی ما با قیمت ناچیز در اختیار شما قرار می دهیم.   ...

ادامه نوشته »

مساله حل شده اجزا محدود به زبان متلب – مساله شماره یک – میله و فنر

کد مساله میله به زبان متلب (Matlab). کاملترین مساله اجزا محدود در حل مساله میله و فنر. سورس کد بسیار تمیز، خوانا و مرتب. طراحی سورس کد به صورت داینامیک که قابلیت حل هر گونه سیستم سری میله و فنر را برای شما مهیا می سازد. ...

ادامه نوشته »

مساله حل شده اجزا محدود به زبان متلب – مساله شماره دو – میله و فنر با تاثیرات حرارتی و مقطع متغیر

کد مساله میله و فنر با تاثیرات حرارتی و مقطع متغیر به زبان متلب (Matlab). مساله حل شده میله و فنر با مقطع متغیر و تغییرات حرارتی. سورس کد بسیار تمیز، خوانا و مرتب. ...

ادامه نوشته »

مساله حل شده اجزا محدود به زبان متلب – مساله شماره سه – میله با مقطع متغیر تحت تاثیر وزن خودش

کد مساله میله با مقطع متغیر تحت تاثیر وزن خودش به زبان متلب (Matlab). به همراه حل تئوری کامل مساله. حل با در نظر گرفتن میدان جابجایی درجه یک و درجه دو. سورس کد بسیار تمیز، خوانا و قابل فهم. ...

ادامه نوشته »

مساله حل شده اجزا محدود به زبان متلب – مساله شماره چهار – خرپای دو بعدی

کد مساله خرپای دو بعدی به زبان متلب (Matlab). کاملترین مساله حل شده اجزا محدود مربوط به خرپای دو بعدی. سورس کد بسیار تمیز، خوانا و مرتب. طراحی سورس کد به صورت داینامیک که قابلیت حل هر گونه سیستم خرپای دو بعدی را برای شما مهیا می سازد. قابلیت حل هر گونه خرپای دلخواه. رسم خرپا و تغییر شکل آن به صورت رنگی (مانند نرم افزار Etabs) ...

ادامه نوشته »

مساله حل شده اجزا محدود به زبان متلب – مساله شماره پنج- خرپای سه بعدی

کد مساله خرپای سه بعدی به زبان متلب (Matlab). کاملترین مساله حل شده اجزا محدود مربوط به خرپای سه بعدی. سورس کد بسیار تمیز، خوانا و مرتب. طراحی سورس کد به صورت داینامیک که قابلیت حل هر گونه سیستم خرپای سه بعدی را برای شما مهیا می سازد. قابلیت حل هر گونه خرپای سه بعدی دلخواه. رسم خرپا و تغییر شکل آن به صورت رنگی (مانند نرم افزار Etabs) ...

ادامه نوشته »

مساله حل شده اجزا محدود به زبان متلب – مساله شماره شش – تحلیل تیر با رسم تغییر شکل و دیاگرام لنگر و برش

*** بی نظیرترین کد تحلیل تیر *** کد مساله تیر به زبان متلب (Matlab). کاملترین مساله حل شده اجزا محدود مربوط به تیر. سورس کد بسیار تمیز، خوانا و مرتب. طراحی سورس کد به صورت داینامیک که قابلیت حل هر گونه تیر را برای شما مهیا می سازد. قابلیت حل هر گونه تیر دلخواه. رسم دیاگرام های خمش و برش و تغییر شکل آن به صورت رنگی (مانند نرم افزار Etabs). ارائه تابع تغییر شکل تیر به همراه نمونه تیر های تحلیل شده به صورت دستی و مقایسه نتایج با نتایج برنامه. ...

ادامه نوشته »

مساله حل شده اجزا محدود به زبان متلب – مساله شماره هفت – تحلیل قاب با رسم تغییر شکل و دیاگرام لنگر و برش

*** بی نظیرترین کد تحلیل قاب *** کد مساله قاب به زبان متلب (Matlab). کاملترین مساله حل شده اجزا محدود مربوط به قاب. سورس کد بسیار تمیز، خوانا و مرتب. طراحی سورس کد به صورت داینامیک که قابلیت حل هر گونه قاب را برای شما مهیا می سازد. قابلیت حل هر گونه قاب دلخواه. رسم دیاگرام های خمش و برش و تغییر شکل آن به صورت رنگی (مانند نرم افزار Etabs). ارائه تابع تغییر شکل قاب به همراه نمونه قابهای تحلیل شده به صورت دستی و مقایسه نتایج با نتایج برنامه.   ...

ادامه نوشته »