کتاب آزبست و خطرات زیست محیطی مرتبط با آزبست

دانلود رایگان کتاب آزبست و خطرات زیست محیطی مرتبط با آزبست 

این محصولکتاب آزبست و خطرات زیست محیطی مرتبط با آزبست را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


دانلود کتاب آزبست و خطرات زیست محیطی مرتبط با آزبست که شامل ۴۱ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر است : فهرست مطالب ۱- کانی شناسی آزبست ۲- انواع آزبست ۲-۱ کریزوتایل (۳MGO,2SIO2,2H2O) 2-2 آموسیت [SIO3( FE MG)] 2-3 کروسیدولیت[NA FE (SIO3)2.FE SIO3,H2O] 2-4 آنتوفیلیت[۷٫SI8.(OH)2(MG FE)] 3- مصارف آزبست ۴- بیماری های ناشی از آزبست: ۵- عوامل خطر و خطرات زیست محیطی مرتبط با آزبست ۵-۱ عوامل خطر ۵-۲ خطرات زیست محیطی ناشی از آزبست : ۶- انواع الیاف مورد استفاده در صنعت(به عنوان جایگزین) ۷- انتشار آزبست ۷-۱ انتشار آزبست به صورت غیر صنعتی : ۷-۱-۱ انتشار آزبست از منابع طبیعی : ۷-۱-۲ انتشار آزبست توسط منابع ساخت دست انسان : ۷-۱-۳ پراکندگی مجدد و سرانجام آزبست در محیط : ۷-۱-۴ پراکندگی مجدد توسط هوا : ۷-۱-۵ پراکندگی مجدد توسط آب : ۷-۱-۶ سرنوشت نهایی الیاف آزبست : ۷-۱-۷ حمل و نقل مواد آلوده شده به آزبست: ۸- مواجهه با آزبست ۸-۱ مواجهه با آزبست هوابرد : ۸-۲ مواجهه با هوای محیط: ۸-۳ مواجهه با هوای نزدیک تاسیسات صنعتی آزبست : ۸-۴ مواجهه با محصولات ساخته شده از آزبست : ۸-۵ مواجهه با موا …

این محصول “کتاب آزبست و خطرات زیست محیطی مرتبط با آزبست  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *