مقاله مقایسه توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان مقاله مقایسه توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” مقاله مقایسه توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار “را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


۱۹ صفحه pdfچکیده مقاله:پیش بینی ورشکستگی مدت هاست که به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مهم در حوزه مدیریت مالی و شناخت فرصت های مطلوب سرمایه گذاری از فرصت های نامطلوب و جلوگیری از به هدر رفتن منابع مطرح است. لذا در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از مدل شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک به مقایسه نتایج حاصل از پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و همچنین از سوی دیگر با بکارگیری الگوریتم ژنتیک در توسعه تئوری ورشکستگی، راه های غلبه بر ضعف های روش های معمول پیش بینی ورشکستگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل ۷۰ جفت شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته طی بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۰ است. با بررسی های انجام شده بروی اطلاعات مستخرج از صورت های مالی شرکتهای مورد نظر در نهایت ۵ متغیر مالی بعنوان متغیرهای مستفل جهت استفاده در هر دو مدل شناسای …

این محصول “مقاله مقایسه توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *