دانلود پاورپوینت زنجیره ارزش

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت زنجیره ارزش 

این محصولدانلود پاورپوینت زنجیره ارزش را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


دانلود پاورپوینت زنجیره ارزش    در دهه ۱۹۷۰  کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها به ویژه صنایع تولیدی گسترش چشمگیری یافت.  اولین جلوه های IT در زمینه مدیریت موجودی و سیستم های تهیه صورتحساب بود. هدف از این سیستم ها کاهش هزینه های پردازش داده ها بود.                                                                                         پورتر اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺳﺎل ۱۹۸۵ مدل زنحیره ارزش را ارائه داد که فعالیت های دﺧﻴﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ نمود.   فعالیت های اصلی: آن دسته از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی …

این محصول “دانلود پاورپوینت زنجیره ارزش  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *