دانلود مقاله گیاه شاهدانه (cannabis)

دانلود رایگان دانلود مقاله گیاه شاهدانه (cannabis) 

این محصولدانلود مقاله گیاه شاهدانه (cannabis) را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


شاهدانه گیاهی قدیمی می باشدکه در غالب نواحی گرم و معتدل کشت می گردد. پوسته سخت شاهدانه محدودیت فیزیلوژیکی عمده جهت استقرار ضعیف محصول میباشد.     پرایمینگ  بذور  روش استانداردی می باشد که عبارت است ازقرار دادن بذورقبل از کاشت در دمای معین در محلول های مختلف نظیر PEG و  Nacl وغیره تحقیقات مختلف نشان میدهد  پرایمینگ باعث تغییرات زیادی نظیر افزیش سرعت جوانه زنی و سبز شدن و درنهایت افزایش عملکرد را به دنبال خواهد داشت(۱۹).ازمایش تحقیق اثرپرایمینگ در ۵ تیمارشاهد (بذوررایم نشده) و  PEGپلی اتیلن گلایکول وNacl  درمحلولهای مختلف انحام میگیرد.وبررسیها در مزرعه وازمایشگاه جهت مقایسه درصد حوانه زنی و بیوماس وهمچنین عملکرد صورت میگیرد.         شاهدانه     cannabis sativa                                     &nbsp …

این محصول “دانلود مقاله گیاه شاهدانه (cannabis)  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *