دانلود مقاله ورزشهای سخت و دیابت

دانلود رایگان دانلود مقاله ورزشهای سخت و دیابت ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” دانلود مقاله ورزشهای سخت و دیابت “را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


در ورزشهای سخت برخلاف فعالیتهای کمتر گلوکز سوخت مخصوص ماهیچه است .این سوخت باید از ماهیچه ها وگلیکوژن کبد هم به مناطق غنی و هم به مناطق بی ذخیره بدن انتقال یابد .بنابر این کنترل بر تولید و استفاده از کلوکز باید با ورزشهایی که در رنج ۶۰ در صد از ماکزیموم قرار دارد متفاوت باشد که دراین رنج مقرر است که گلیکوژن چرخشی به نسبت انسولین به مقدار کمتری ویا برابر با G/ افزایش یابد . GU  موردی است که کنترل انسولین و گلوکز  /  پلاسما و دیگر فاکتورهای بشر و ماهیچه ای را با یکدیگر همسان می کند. در فعالیت کمتر گلوکز پلاسما در طی ورزشهای که جذب مواد غذایی در حد اعلای خودش است ثابت می نماید ودر طی فعالیتهای خوراکی افول می کند بخصوص در افرادی که دیابت دارند . در طی اینگونه ورزشها از ترشح انسولین توسط سلولهای  B  و  A   کهنه در فعالیت دریافت آدرنالین را دارند جلوگیری میشود. در عوض در ورزشهای سخت GP  به هفت – هشت  برابر افزایش می یابد و GU  به سه یا چهار برابر افزایش می یابد . بنابر این گلیسمیا در انسولین در طی مدت یک گرفتگی پانکراتیک افزایش می …

این محصول “دانلود مقاله ورزشهای سخت و دیابت  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *