دانلود مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه

دانلود رایگان دانلود مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه 

این محصولدانلود مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


معین بودن موضوع حکم دادگاه   فایل Word و قابل ویرایش میباشد  10صفحه     اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[۱] موضوع است به همین جهت ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[۲] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. [۳] بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملی …

این محصول “دانلود مقاله معین بودن موضوع حکم دادگاه  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

مطلب پیشنهادی

دانلود مقاله درباره حکم دادگاه

دانلود رایگان دانلود مقاله درباره حکم دادگاه ، مقاله ، تحقیق این محصول" دانلود مقاله درباره حکم دادگاه "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *