دانلود تحقیق حقوق ثبت اسناد ماده ۱۴۹

دانلود رایگان دانلود تحقیق حقوق ثبت اسناد ماده ۱۴۹ ، مقاله ، تحقیق 

این محصول” دانلود تحقیق حقوق ثبت اسناد ماده ۱۴۹ “را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


این یادداشت، قصد بررسی تحلیلی و مقایسه مواد ۱۴۹ ق.ث. (الحاقی مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱) و ماده ۳۵۵ ق.م. را دارد. چرا که حسب ظاهر و مطابق سیاق و منطوق مواد فوق‌الاشعار، به‌نظر می‌رسد بین آنها تعارض، تهافت، مغایرت و اختلاف وجود داشته باشد. ماده ۱۴۹ ق.ث. که در تاریخ ۱۸/۱۰/۵۱ به قانون ثبت الحاق گردیده است، مقرر می‌دارد: «نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه‌مساحت دارد، ذی‌نفع می‌تواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید…» در‌حالی‌که ماده ۳۵۵ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین، فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر…». لهذا ملاحظه می‌گردد که حکم اضافه‌مساحت در فرض ماده ۳۵۵ ق.م. و ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قراردادی، پیدایش خیار فسخ …

این محصول “دانلود تحقیق حقوق ثبت اسناد ماده ۱۴۹  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *