دانلود تحقیق بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی، با یک مقدمه، دو باب و نتیجه گیری

دانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی، با یک مقدمه، دو باب و نتیجه گیری 

این محصولدانلود تحقیق بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی، با یک مقدمه، دو باب و نتیجه گیری را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


۱- مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها: در تدوین این تحقیق از کتابها و واژه نامه های معتبر در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده شده است. ۲- روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن ، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:این تحقیق از نوع توصیفی بوده و از طریق مطالعه و بررسی کتابخانه ای انجام شده است. ۳- یافته های تحقیق: مهم ترین یافته ی در این تحقیق ، معادل یابی برای ضرب المثل های عربی در زبانهای فارسی و انگلیسی است. ۴- نتیجه گیری و پیشنهادات:در مورد بررسی و مقایسه ی ضرب المثل های سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی تا کنون پژوهش در خور توجهی انجام نشده است. بنابراین این تحقیق سعی بر آن دارد تا در حد امکان پاسخگو بخشی از دشواری های معادل یابی ضرب المثل های این سه زبان باشد.     شامل ۳۳۵ صفحه Word …

این محصول “دانلود تحقیق بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی، با یک مقدمه، دو باب و نتیجه گیری  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *