دانلود تحقیق اثر سلنیوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم (آذر۲ و پیشتاز)

دانلود رایگان دانلود تحقیق اثر سلنیوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم (آذر۲ و پیشتاز) 

این محصولدانلود تحقیق اثر سلنیوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم (آذر۲ و پیشتاز) را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


این آزمایش به منظور مطالعه اثر سلنیوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم (آذر۲ و پیشتاز) در پاییز سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج و در آزمایشگاه های تخصصی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه تربییت معلم تهران صورت گرفته است. بذور دو رقم گندم در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی کشت گردید. از تیمار سلنیوم به صورت ماده سلنات سدیمNa2 Se O3 5H2O)) با سه غلظت(شاهد =b0) و (mg/lit20 =b1)و(mg/lit 25b2=) به صورت محلول پاشی در مراحل آغازین Booting Stage(شکم خوش شدن) استفاده گردید. طرح آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل بود که در ۴ تکرار در مزرعه اجرا شد. لذا به ترتیب اهمیت، تنش خشکی و سطوح سلنیوم به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و ارقام گندم در کرت های فرعی در نظر گرفته شد. در این آزمایش فاکتور a(سطوح آبیاری) ، فاکتور b(سطوح سلنیوم) و فاکتور c(ارقام گندم) را تشکیل دادند. از مهم ترین صفات بررسی شده در مزرعه عبارتند از : عملکرد دانه، وزن سنبله، عملکرد کاه و کلش، وزن هزار دانه، TDW (وزن ماده خشک کل)،  HI(شاخص بر …

این محصول “دانلود تحقیق اثر سلنیوم بر ارتقاء مقاومت به خشکی در دو رقم مختلف گندم (آذر۲ و پیشتاز)  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *