تواناییترسیم انواع طرحهای قوسی شکل و گنبدی شکل

دانلود رایگان تواناییترسیم انواع طرحهای قوسی شکل و گنبدی شکل 

این محصولتواناییترسیم انواع طرحهای قوسی شکل و گنبدی شکل را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


تواناییترسیم انواع طرحهای قوسی شکل و گنبدی شکل هدفهای رفتاری: از فراگیر انتظار میرود با گذراندناین پیمانه بتواند: -۱تاریخچهی ساخت قوس را شرح دهد. -۲عملکرد قوس را در مقابل نیروهای وارده، بیان نماید. -۳انواع قوس را نام ببرد. -۴قوسهای شاخ بزی راترسیم نماید. -۵انواع قوسهای مدور راترسیم کند. -۶مصالح مورد استفاده در ساخت قوسها را نام ببرد. …

این محصول “تواناییترسیم انواع طرحهای قوسی شکل و گنبدی شکل  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

مطلب پیشنهادی

ارزیابی روشهای زمین آماری جهت تخمین کیفی آبهای زیر زمینی دشت نیریز استان فارس

دانلود رایگان ارزیابی روشهای زمین آماری جهت تخمین کیفی آبهای زیر زمینی دشت نیریز استان فارس ، مقاله ، تحقیق از گوگل شاپ دانلود کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *