تحقیق رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری شهرداری ها

دانلود رایگان تحقیق رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری شهرداری ها 

این محصولتحقیق رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری شهرداری ها را از گوگل شاپ دانلود نمایید.


تحقیق رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری شهرداری ها حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود. و … در فرمت ورد در ۳۴ صفحه قابل ویرایش …

این محصول “تحقیق رشته حسابداری با عنوان سیستم حسابداری شهرداری ها  “توسط پورتال گوگل شاپ جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع:google-shop.ir

مطلب پیشنهادی

دانلود تحقیق رشته حسابداری با عنوان حسابداری پیمانکاری

دانلود رایگان دانلود تحقیق رشته حسابداری با عنوان حسابداری پیمانکاری ، مقاله ، تحقیق این محصول" دانلود تحقیق رشته حسابداری با عنوان حسابداری پیمانکاری "را از گوگل شاپ دانلود نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *